Laeb

5-aastane BAUHAUS garantii

BAUHAUS Eesti UÜ garantiitingimused

Elektri- ja mootorseadmed 
(kehtib alates 26.11.2018)

BAUHAUSi 5-aastane garantii elektri- ja mootorseadmetele on kliendile oluline täiendav turve, mis ei too kaasa mingeid lisakulusid!

BAUHAUS Eesti UÜ (edaspidi "Bauhaus" või "müüja") annab Eesti BAUHAUSi kaubamajadest ostetud elektri- ja mootorseadmetele (edaspidi "seade" või "toode") garantii viis (5) aastat asja ostjale üleandmisest arvates eeldusel, et ostukviitung esitatakse BAUHAUSile ja et tarbija on toiminud vastavalt käesolevatele garantiitingimustele.

BAUHAUS Eesti annab Eesti kaubamajast ostetud elektri- ja mootorseadmetele 5-aastase garantii. Garantiitingimused kehtivad ainult eraklientidele.

Garantii puudutab garantiiaja jooksul seadmes ilmnenud valmistus- ja materjalivigu. Juhul, kui tootja on andnud seadmele garantii ka muude vigade puhuks, on sellised garantiitingimused (garantiiaeg kaasa arvatud) antud tootja garantiitingimustes. Tootjatingimustele vastav garantiiaeg võib olla lühem kui BAUHAUSi antud garantiiaeg 5 aastat.

Garantii alusel parandatakse garantiiaja jooksul avastatud ja garantii alla kuuluv viga tootja volitatud hooldusettevõttes või muus müüja poolt määratud kohas mõistliku aja jooksul ja tasuta. Juhul, kui garantiiremonti saabunud seadmes viga ei ole või avastatakse selline viga, mille parandamine ei kuulu garantii alla, on Bauhausil õigus nõuda seadme kontrollimise eest mõistlikku kompensatsiooni. Esimese 6 kuu jooksul asja ostjale üleandmisest ilmnenud võimalike puuduste kindlakstegemise kulud kannab BAUHAUS.

BAUHAUSi antud garantii viis (5) aastat ei piira tarbija seadusjärgseid õigusi.

Teadaanne ilmnenud veast

Klient peab teatama seadme võimalikust veast BAUHAUSile mõistliku aja jooksul, kuid siiski mitte hiljem kui kahe (2) kuu möödudes vea avastamisest. Kui veast ei ole teatatud selle tähtaja möödudes, siis kaotab garantii kehtivuse.

Teadaandes peab esitama järgmised andmed:

  • kliendi nimi, aadress, sihtnumber ja telefoninumber
  • kaubamärgimargi nimetus, toote kood või seerianumber
  • ostukviitung või koopia sellest
  • toote ostukoht ja -kuupäev (need on antud kviitungis)
  • probleemi lühikirjeldus

Garantii piirangud

Garantii ei puuduta valgusteid, paadi päramootoreid, basseinipumpasid ega elektronseadmeid nagu autoraadiod, GPS-navigaatorid või muud nendega võrreldavad seadmed. Garantii ei puuduta ka akusid, patareisid, kerise kütteelemente, markiiside elektrimootoreid ning muid kuluvaid osi või selliseid olukordi, mille puhul toote valmistaja antud garantii valmistaja garantiitingimuste järgi ei kehti.

BAUHAUS ei vastuta garantiiaja jooksul ilmnenud vea eest, kui: toote rikke on põhjustanud õnnetus; kui tootega töötades ei ole jälgitud kasutusjuhendis olevaid juhiseid ja on kasutatud valesid töövõtteid; kui seadme vigastus või rike on tekitatud ostja poolt tulenevatest muudest asjaoludest.

BAUHAUS ei ole kohustatud toodet garantii korras parandama, kui toote seerianumber on puudu või rikutud ja sellest tulenevalt ei ole võimalik tuvastada, et toode on ostetud BAUHAUSist.

Juhul, kui klient on avanud seadme (või selle korpuse), eeldatakse, et vea on põhjustanud klient, kui vastupidist ei tõestata. Mitteolulised vead või kõrvalekaldumised seadmes, millel ei ole seadme väärtuse ja sihipärase kasutamise seisukohalt mingit tähtsust, ei kuulu garantii alla.

Juhul, kui kliendil ei ole esitada Bauhausi ostukviitungit või selle koopiat, millest selguks ostetud toode ja ostukuupäev, ei ole BAUHAUS kohustatud toimima vastavalt hinnakirjale.

BAUHAUS jätab endale õiguse otsustada, kas vigane toode remonditakse, vahetatakse vastava uue toote vastu või tagastab BAUHAUS ostjale osa toote müügihinnast vastavalt juuresolevale tabelile.

Tagatishüvitise väärtus

Garantii piirangud

Seadme kasutuselevõtmisepäevast kulunud aeg => Hüvitamise % müügihinnast  

0-2 aastat 100%
2-3 aastat 70%
3-4 aastat 60%
4-5 aastat 50%

Garantii lõppeb 5 aastat pärast ostu sooritamist!

Kui kliendi soovil on toode remonditud selleks volitamata ettevõttes või kui toote remont müüja määratud kohas põhjustab garantii alla mittekuuluvaid kulusid, nagu transpordi- ja ooteaeg, päevarahad, reisikulud või võimalikud kulud seoses seadme demonteerimise või uuestipaigaldamisega, võidakse need kulud sisse nõuda kliendilt.

Vali pood Jätka ostmist
Lasnamäe Vali Valitud
Tähesaju tee 8 13917 Tallinn +3726029200 info.lasnamae@bauhaus.ee E - R 07:00 - 20:00
L 08:00 - 20:00
P 09:00 - 17:00
Juhised Lisainfo
Rocca al Mare Vali Valitud
Kaeravälja tn 3 13516 Tallinn +3726029400 info.rocca@bauhaus.ee E - R 07:00 - 20:00
L 08:00 - 20:00
P 09:00 - 17:00
Juhised Lisainfo
Üles