Laeb

Elektroonikaromude vastuvõtt BAUHAUS kaubamajades

Turustaja kohustused

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 376 on alates 13. augustist 2005 kõikidele elektri- ja elektroonikaseadmeid müüvatele ettevõtetele pandud kohustus teostada kasutuks muutunud seadmete tagasivõttu tarbijailt. Kohustuse ulatus sõltub sellest, kas müügikohast 10 km raadiuses asub elektroonikaromude kogumiskoht, või mitte:

-> Juhul kui müügikohast 10 km raadiuses on elektroonikaromu kogumiskoht, siis on turustaja kohustatud jäätmevaldajalt tasuta vastu võtma arvulise vastavuse alusel turule lastava seadmega sama liiki ja otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu.
Näide 1: Kui klient soetab kaubamajast uue seadme, siis tuleb kaubamajal müüdava seadmega sama liiki vana seade kliendilt tema soovi korral vastu võtta. Ühelgi muul juhul tagasivõtukohustust ei ole.

-> Juhul kui müügikohast 10 km raadiuses ei ole elektroonikaromu kogumiskohta, siis peab turustaja füüsiliselt isikult tasuta tagasi võtma turustatava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu, sõltumata sellest, kas see füüsiline isik on soetanud või soetab turustajalt samalaadse seadme.
Näide 2: Kui inimene soovib oma vanast seadmest vabaneda ja kaubamajas on sama liiki seade müügil, siis peab kaubamaja vana seadme vastu võtma sõltumata sellest, kas ta soovib seda teha, või mitte.

Elektroonikaromude vastuvõtt BAUHAUS kaubamajades

BAUHAUS kaubamajadesse Lasnamäel ja Rocca al Mares on võimalik tagastada vanu elektroonikaseadmeid, juhul kui kaubamajast ostetakse uus seade või kui
lähim elektroonikaromude kogumiskoht asub kaugemal kui 10 km.

Kes korraldab kodutehnika kogumist?

Kodutehnika kogumist Eestis korraldavad Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus MTÜ (tel 648 4335) ja MTÜ Eesti Elektroonikaromu (tel 633 9244).

Eesti Elektroonikaromu opereerib üleriigilist EE-seadmete kogumisvõrku. EE-seadmete tarbijad saavad oma elektroonikaromud kogumispunktidesse ära anda TASUTA. Kõik kogumispunktides kokkukogutavad elektroonikaromud suunatakse edasisse käitlusesse ning taaskasutusse vastavalt õigusaktides sätestatud korrale.

Kogumispunktides tasuta vastuvõetavate seadmete nimekirja kuuluvad:

  • suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms);
  • väikesed kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad jms);
  • kodused IT & telekomseadmed (personaalarvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid jms);
  • tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad jms);
  • luminofoorlampide valgustid ja sirged luminofoorlambid, kompaktlambid;
  • elektritööriistad (va. tööstuslikud);
  • elektrilised mänguasjad;
  • seire ja valveseadmed (suitsuandurid, kütteregulaatorid, termostaadid jms)

Patareid, akud, kemikaalid jt ohtlikud olmejäätmed

Alates 2008 aasta sügisest on tarbijatel võimalus oma vanad patareid ja mobiiliakud tasuta ära anda patareisid ja akusid turustavatesse kauplustesse. Jäätmeseadusest tulenevalt on ka patareide tootjad kohustatud kasutatud patareid tasuta tagasi võtma müügikohtade kaudu, varustades turustajat kogumiseks vajaliku kogumismahutiga. Sellest lähtuvalt  peavad kõik patareide müügikohad (kauplused, kioskid jne) tasuta tagasi võtma kasutatud patareid sõltumata sellest, kas ostetakse uusi patareisid või mitte.

Ohtlikud jäätmed tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunktidesse, anda üle ohtlike jäätmete kogumisringi käigus või anda üle ohtlike jäätmete käitlusluba omavale ettevõttele.

Vali kaubamajad Jätka ostmist
Lasnamäe Vali Valitud
Tähesaju tee 8 13917 Tallinn +3726029200 E - R 08:00 - 20:00
L 09:00 - 19:00
P 09:00 - 17:00
info.lasnamae@bauhaus.ee
Juhised Lisainfo
Rocca al Mare Vali Valitud
Kaeravälja tn 3 13516 Tallinn +3726029400 E - R 08:00 - 20:00
L 09:00 - 19:00
P 09:00 - 17:00
info.rocca@bauhaus.ee
Juhised Lisainfo