Laeb

Privaatsusteade

Teie privaatsus on meile oluline. Meiega saate te ennast turvaliselt tunda. Vastutame selle eest, et täidame andmekaitse eeskirju, iseäranis Isikuandmete kaitse üldmäärust, mille rakendamine algas 25. mail 2018 ning Isikuandmete kaitse seadust. Alljärgnevalt soovime me teid informeerida sellest, mis eesmärgil teie isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ning kuidas te saate rakendada oma õigusi. Te võite igal ajal privaatsusteatega tutvuda ja selle välja printida tehes valiku „Privaatsusteade“ meie e-poe iga lehekülje alumisel serval.

Meie elektroonilised andmetöötlussüsteemid on kaitstud tehniliste ja organisatoorsete meetmetega, mis takistavad nii lubamatut ligipääsu teie isikuandmetele, nende muutmist ja levitamist kõrvaliste isikute poolt kui ka nende kadumist ja hävimist.

Vastutava töötleja kontaktandmed

BAUHAUSi kliendiandmete vastutav töötleja Eestis on:

BAUHAUS Eesti UÜ 
Tähesaju tee 8
13917 Tallinn

Telefon: +372 602 9200 
E-post: info@bauhaus.ee

Andmekaitse koordinaatori kontaktandmed

Juhul kui teil kui kliendil on BAUHAUSi andmekaitset puudutavaid küsimusi, võtke palun ühendust:

BAUHAUS Eesti UÜ
Tähesaju tee 8
13917 Tallinn

Millal antud Privaatsusteade kohaldub?

Käesolevat Privaatsusteadet kohaldatakse alljärgnevatel juhtudel:

• Kui te ostate BAUHAUSi e-poest meie tooteid;

• Kui te tellite BAUHAUSi kaubamajadest kaupu ja/või teenuseid;

• Kui te tellite meie uudiskirju;

• Kui te võtate ühendust meie klienditoega;

• Või suhtlete meiega muul viisil kas erakliendi või ärikliendi esindajana.

Informatsioon, mida me teie kohta kogume. Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus.

Miks? Et saaksime hallata teie oste BAUHAUSi e-poes aadressil www.bauhaus.ee

Mida?

• Teie poolt tellitud toodete kojuvedu või neile kaubamajja järeletulek

• Võime hallata teie makseid ja pakkuda teile erinevaid makseviise, nt arvet või järelmaksu

• Võime hallata reklamatsioone ja tagastusi, kui teil on ostetud toodetega probleeme

Milliseid andmeid kogutakse?

• Nimi

• Telefoninumber

• Postiaadress

• E-posti aadress 

• IP aadress

• Maksetehingu andmed (tehingu- ja autentimisandmed)

• Tellimisandmed, nt tellimuse number, ostutehing ja tarneandmed

Õiguslik alus: Sõlmitud ostuleping

Säilitamise aeg: Ostutehingu andmeid säilitatakse 3 aastat (tsiviilseadustiku üldosa seadus, TsÜS); 7 aastat (raamatupidamise seadus, RPS) alates ostuhetkest.

 

Miks? Et pakkuda teile võimalust kliendikonto loomiseks ja haldamiseks BAUHAUSi e-poes aadressil www.bauhaus.ee.

Mida?

• Võimaldamaks teil netipoes sisse logida oma isiklikele lehekülgedele

• Võimaldamaks teil jälgida oma tellimuste ajalugu

• Võimaldamaks teie andmete salvestamist tulevaste ostude jaoks

• Võimaldamaks teil tellida uudiskirja

Milliseid andmeid kogutakse?

• Nimi

• E-posti aadress

• Tellimuste numbrid ja ajalugu

• Konto seadistused

Õiguslik alus: Õigustatud huvi (huvide kaalumine)

Säilitamise aeg: Registreeritud kliendikontod kustutatakse, kui klient seda soovib

 

Miks? Et saaksime korraldada ja kutsuda teid osalema võistlustel, üritustel, loosimistes või kampaaniates.

Mida?

• Suhtleme teiega, kui soovite osaleda meie üritustel, võistlustel, loosimistes või kampaaniates. Võtame ühendust ürituse eel ja/või järel

• Teeme kindlaks teie isiku ja vanuse

• Selgitame välja võitja ja anname üle auhinnad (nt kinkekaardi või toote)

Milliseid andmeid kogutakse?

• Nimi

• Vanus

• E-posti aadress

• Postiaadress

• Andmed, mis te annate, kui osalete võitlusel, üritusel või kampaanias

• Tagasides teie poolt antud andmed

Õiguslik alus: Õigustatud huvi (huvide kaalumine)

Säilitamise aeg: Kõik isikuandmed, mis on seotud erinevate ürituste, loosimiste ja võistlustega, säilitatakse 1 kuu (ühe kuu) võimalike,
tekkida võivate reklamatsioonide lahendamiseks ning kuuluvad pärast seda hävitamisele

 

Miks? Et meie klienditeenindus võiks käsitleda teie poolt esitatud küsimusi

Mida?

• Suhtleme teiega ja vastame teie küsimustele läbi telefoni, veebivestluse, e-posti või sotsiaalmeedia

• Kontrollime isikusamasust

• Käsitleme tagasisidet ja klienditoejuhtumeid, kaasa arvatud tehniline tugi

Milliseid andmeid kogutakse?

• Nimi

• Telefoninumber

• E-posti aadress

• IP-aadress

• Kliendinumber

• Teadete sisu: nt ostukuupäev, ostukoht, vea koht/kaebus

Õiguslik alus: Õigustatud huvi (huvide kaalumine)

Säilitamise aeg: Aktsepteeritud reklamatsioone säilitatakse 6 aastat (seadusjärgne tähtaeg) ja tagasilükatuid 3 aastat.

 

Miks? Et saaksite kasutada meie erinevaid teenuseid, nt remondi- ja paigaldusteenust ning tööriistade ja haagiste renditeenust

Mida?

• Broneeringute vastuvõtt ja tühistamine

• Broneeringu kinnituse saatmine ja muu teabevahetus, mis puudutab teenuse broneerimist

• Krediidiandmete kontrollimine krediidiinfofirmade kaudu, et kindlaks teha teie maksevõime remondi- või paigaldusteenuse tellimise eel

Milliseid andmeid kogutakse?

• Nimi

• E-posti aadress

• Postiaadress

• Telefoninumber

• Isikukood

• Krediidiandmed

• Autojuhiluba (haagise rent)

Õiguslik alus: Teenuselepingu täitmine – vajame teie andmeid, et saaksime teile teatud teenuseid pakkuda.

Säilitamise aeg: Ehitustöölepinguid ja paigaldusteenuse tellimusi säilitatakse 10 aastat (seadusjärgne tähtaeg). Rendilepinguid säilitatakse 6 aastat (seadusjärgne tähtaeg)

 

Juhul kui te esitate järelpärimise, tellimuse või võtate meiega ühendust (ostu-, rendi-, töö- või ehituslepingud, eriti komplekteerimisteenuste või Vannitoamaailma lepingud, PLUS CARD lepingud, online tellimused, online kliendikonto), kas siis BAUHAUSi e-poe või BAUHAUSi profikeskuse kaudu, töötleme me teie isikuandmeid. Sõltuvalt lepingust kuuluvad sinna alla teie:

− Perekonnanimi, eesnimed

− Aadress

− Isikukood

− E-posti aadress (jälgimine, vt. allpool)

− Sünniaeg ja -koht

− Telefoni/ faksi number

− Informatsioon teie poolt tellitud toodete/teenuste kohta

− Vajaduse korral personalikaardi andmed

− IP aadress*

− PLUS CARD klientide pangaandmed

Meie kaupluseid külastades pange palun tähele, et me kasutame oma vara ja inimeste kaitseks videovalvet (üksikasjalikumat informatsiooni vaadake palun allpool alajaotuses „Videovalve kasutamine“).

Me säilitame ja töötleme neid andmeid (välja arvatud IP aadress) BAUHAUSi keskses kliendiandmete haldussüsteemis Eesti BAUHAUSis nii lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks kui ka enda reklaamimise eesmärgil. Lepingu sõlmimiseks on vajalik teie tuvastamiseks vähemalt teie perekonnanimi, eesnimi ja aadress; ostmiseks e-poest on sellele lisaks vajalik ka teie elektronpostiaadress tellimuse kinnitamiseks ning kauba kohale toimetamiseks samuti teie tarneaadress. Kui teil on olemas isiklik kliendikaart, siis ka selle kliendikaarti number ning sellel olev nimi. Ilma nimetatud teabeta ei saa vastavaid lepinguid täita.

* IP aadressi kasutatakse vaid juhul kui see on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitseks (nt. õigusnõuete menetlemiseks ja kriminaalkuritegude uurimiseks), välja arvatud juhul, kui andmesubjekti huvid või põhiõiguste ja -vabaduste kaitse kaalub sellise õigustatud huvi üles.

BAUHAUSi tsentraalses kliendiandmebaasis hoitavatele isikuandmetele omavad juurdepääsu kõikide BAUHAUSi kaubamajade töötajad, e-poe töötajad ning BAUHAUSi Soome peakontor. Oleme võtnud arvesse teie huvisid ja õigusi ja oleme võimelised osutama järgmisi teenuseid Eestis:

 • reklamatsioonide käsitlemine kõigis BAUHAUSi kaubamajades,
 • vahetus- ja tagastusõiguste teostamine kõigis BAUHAUSi kaubamajades,
 • ühe kaubamaja tootevalikkusse kuuluvate kaupade reserveerimine ja kättesaamine teisest Eesti kaubamajast,
 • kinkekaartide kasutamine kõigis meie kaubamajades,
 • krediidi kasutamine kõikides kaubamajades,
 • klienditeenindus vastab kõigile teie reklamatsioonidele ja küsimustele ning annab ka teavet ja nõu.

Te võite olla kindlad, et me säilitame teie andmeid Eesti BAUHAUSi (www.bauhaus.ee/vastutav/) keskses kliendiandmete haldussüsteemis ainult teie päringute teostamiseks, lepingute sõlmimiseks (kaasa arvatud maksetöötlus ja juhul kui see on vajalik, krediidihinnangud)) ning enda reklaamimise eesmärgil. Töötlemine toimub EL Andmekaitseseaduse ja Isikuandmete kaitse üldmääruse alusel.


Kaameravalve kasutamisest vara, klientide ja omatöötajate kaitseks
BAUHAUS kogub salvestava kaameravalve abil informatsiooni kaubamajade äri- ja kontoripindadel. Kaamerate abil kogutakse informatsiooni, millist BAUHAS vajab klientide, omatöötajate ja vara suhtes toimepandavate kuritegude ennetamiseks ning juba toimepandud rikkumiste tuvastamiseks. Andmete kogumise aluseks on BAUHAUSi õigustatud ootus. BAUHAUS on läbinud võrdlustesti, mille abil on kindlakstehtud, et õigustatud ootust võib pidada kaameravalve kasutamise aluseks. Võrdlustesti dokumentatsiooniga on võimalik tutvuda, võttes ühendust aadressil andmekaitse@bauhaus.fi. Kaameravalve abil kogutud materjal hävitatatkse automaatselt 30 päeva pärast salvestamist kui seda pole salvestatud eraldi võimalike jätkutoimingute tarbeks (nt. kohtutoimingud või muud võimalikud kahtlustused varguse korral). Kaameravalve kohta on BAUHAUSi kaubamajades kasutusel vastavad infotahvlid ja kleebised, Teave on paigaldatud selliselt, et isik kes ei soovi saada filmituks, saab selle info enne piirkonda sisenemist.


Pildistamine BAUHAUSi korraldatavatel üritustel
BAUHAUS ei kasuta kaubamajade sisestel üritustel (nt. Vannitoamaailmapäev, kaubamajade avamised) tehtud fotosid turunduses ega jaga neid avalikult. Kui omatöötajast tehtud pilti soovitakse kasutada eelpool mainitud taval, küsitakse alati asjakohane kirjalik luba töötajalt. Pildistatul on alati võimalus keelduda pildistamisest ning piltide kasutamisest, andest sellest teada fotograafile. Kui üritustel on siiski tarvidus ja soov pildistada või filmida siis informeeritakse sellest varem kas vastava infotahvli või muu sarnase abil. Pildistamisest üritustel informeeritakse varem ka sellekohase märkega kutsel või muus turunduskanalis.

Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Teie isikuandmete töötlemisel tugineme erinevatele õiguslikele alustele:

• Vajadus sõlmida teiega lepinguline suhe ja täita sellest lepingust tulenevaid meiepoolseid kohustusi, näiteks meie tooteid/teenuseid puudutavatele päringutele vastamine, teie poolt esitatud tellimiste täitmine (nt tellitud toodete teie tarneaadressile kohetoimetamine);

• Vajadus täita meile seadusega pandud kohustusi ning vajadus koostada, esitada ja kaitsta õigusnõudeid. Näiteks oleme me kohustatud säilitama raamatupidamise algdokumente 7 aastat (Raamatipidamise seadus § 12);

• Vajadus järgida meie õigustatud huve, näiteks selle alusel kasutame me oma kauplustes videovalvet (üksikasjalikumat informatsiooni vaadake palun allpool alajaotuses „ Videovalve kasutamine“);

• Teie nõusolek. Juhul kui oleme teilt küsinud teie andmete kasutamiseks teatud eesmärgil nõusolekut (nt uudiskirjade edastamiseks), palun olge teadlik, et te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta;

• Vajadus kaitsta teie või mistahes muu isiku elulisi huve, näiteks esitades õnnetuse korral teie isikuandmed kiirabile.

Krediidikontroll BAUHAUSi e-poes

Selleks, et võimaldada tellitud toodete kohest tarnimist enne makse laekumist, viime me läbi krediidikontrolli. Me edastame teie nime, aadressi ja sünnikuupäeva järgmistele teenusepakkujatele, kellelt saame krediiditeavet teie eelneva maksekäitumise kohta ja maksejõuetuse tõenäosuse hinnangu, mis põhineb matemaatilistel ja statistilistel meetoditel, kus kasutatakse nii aadressandmeid (skooring) kui ka teie aadressi kontrollimise andmeid (tarnekindluse kontroll):

Svea Finance AS, Hallivanamehe 4, 11317 Tallinn

Automaatse krediidikontrolli tulemusel võib selguda, et teile ei ole võimalik pakkuda konkreetset makseviisi (nt. ostuarve peale ostmine). Krediidikontroll on vajalik nende kaupade korral, mis saadetakse/võetakse kohe kaasa veel enne, kui ostuhind on laekunud. Te võite tellida kaupu ilma krediidikontrollita, kui maksate nende eest pangalinkide kaudu või krediitkaardiga.

Maksete teostamine BAUHAUSi e-poes

Teie panga- ja makseandmeid (krediitkaardi andmeid), mida te BAUHAUSi e-poes ostmiseks kasutate, ei koguta, töödelda ega säilitata BAUHAUSi elektroonilistes andmetöötlussüsteemides. Makseid töödeldakse eranditult meile vastava makseteenuse pakkujate elektroonilistes andmetöötlussüsteemides, kus nii tehnilist kui ka juriidilist vastutust kannab makseteenuse osutaja Krediitkaardi ja kohese ülekande töötlemiseks kasutame me käesoleval ajal alljärgnevaid makseteenuse pakkujaid:

Maksuturva Group Oy, Keilaranta 5, 02150 Espoo

Maksekeskus AS, Niine 11, 10414 Tallinn

Nets Estonia AS, Tartu maantee 63, 10115 Tallinn

Me kasutame ainult neid makseteenuse pakkujaid, kes on sertifitseeritud vastavalt PCI DSS* standardile ja seega vastavad kõige rangematele nõuetele krediitkaardiinfo turvaliseks käitlemiseks ja säilitamiseks.

*PCI DSS on lühend nimest “Payment Card Industry Data Security Standard” (Maksekaartide Tööstuslik Andmeturbestandard) ja põhineb Visa AIS (Konto Infoturbe) ja MasterCard SDP (saidi andmekaitse) turvalisusprogrammidel.

Kõnede salvestamine BAUHAUS e-poe klienditoes

Kasutame kõnede salvestamist oma e-poe klienditeeninduses töövahendina. Kõned salvestatakse klienditeeninduse arendamiseks ja kliendisuhte haldamiseks. Enne BAUHAUSi töötaja kõnele vastamist, teavitatakse ka klienti kõne salvestamisest. Salvestamine algab kõnele vastamisest ja lõpeb kõne lõpetamisega.

Saadetise jälgimine

Samuti jagame me teie elektronposti aadressi postiteenuse pakkujatega teie kaubasaadetise jälgimiseks. Seda kasutatakse selleks, et võimaldada teil oma tellimust jälgida ja et oleksite informeeritud, kus teie tellitud kaubad parasjagu on ja milline on täpne kohaletoimetamise aeg.

Google remarketing

Kasutame oma veebisaidil Google Inc. taasturundustehnoloogiat (remarketing). (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). See tehnoloogia võimaldab suunata kasutajatele, kes on külastanud meie veebisaiti ja tundnud huvi mõne konkreetse toote/teenuse vastu, vastavateemalisi reklaame Google'i partnerite võrgustiku veebisaitidel. Reklaamide suunamiseks kasutatakse küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebibrauser salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse. Nende tekstifailide abil on võimalik analüüsida kasutaja käitumist veebisaitidel ning suunata talle reklaame ja tootesoovitusi vastavalt kasutaja eelistustele.

Kui te ei soovi suunatud reklaame saada, võite keelata Google'il küpsiste kasutamise. Selleks tuleb minna veebisaidile https://www.google.fi/settings/ads/onweb.

Google Analytics

Kasutame oma veebisaidil Google Inc. võrguanalüüsi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Google Analytics on veebiliikluse analüüsi tööriist, mis pakub reaalajas statistikat ja analüüsi veebisaidi kasutajate tegevuse kohta veebilehtedel. Google Analytics pakub veebisaitide omanikele saitide optimeerimiseks vajalikku analüüsi ja aruandlust selle kohta, kuidas inimesed nende veebisaiti kasutavad. Google Analytics võimaldab jälgida kõiki digitaalse meedia vorme ja nendega seotud võrguteenuseid, bännereid, sisureklaame ja e-posti ning see on integreeritud teiste Google'i toodetega.

Google Analyticsi kaudu saadud andmeid kasutatakse eelkõige veebisaidil toimuva liikluse analüüsimiseks ning turunduse tõhususe mõõtmiseks ja positsioneerimiseks. Google Analyticsit saab kasutada näiteks turunduskampaaniate tulemuste analüüsimiseks, jälgides kasutajate liikumist erinevatel veebilehtedel ning fikseerides, kui paljud kasutajad veebisaidil tegelikult ostu sooritavad. Google Analytics kasutab veebisaidil olevat Javascripti koodi. Kasutame Google Analyticsi abil kogutud andmeid ka teistes oma süsteemides, näiteks kliendihaldus-, analüüsi- ja aruandlussüsteemides.

Kui te ei soovi, et Google Analytics teie kohta andmeid koguks, saate paigaldada oma brauserisse lisandmooduli, mis takistab teie andmete saatmist Google Analyticsisse. Lisandmoodul on saadaval enamiku levinud brauserite jaoks. Lisandmooduli saab alla laadida näiteks aadressilt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Tag Manager

Kasutame Google Tag Manageri oma veebisaidi siltide haldamiseks. Vajame oma veebisaidil silte, et võimaldada eelkirjeldatud Google'i taasturunduse ja Google Analyticsi tegevust. Sildid on väikesed koodijupid, mis on paigutatud veebilehtede lähtekoodi. Need ei ole külastajatele veebisaidil nähtavad, vaid neid on võimalik näha saidi lähtekoodi uurides. Silte on mitut tüüpi, kuid nende ülesanne on eelkõige teabe saatmine ja teabe salvestamine külastaja brauseris.

Google Tag Manager ei salvesta kasutaja andmeid samal moel kui näiteks Google Analytics. Kui ühendate oma brauseriga lisandmooduli, mis takistab andmete saatmist Google Analyticsile (vt juhised ülal), blokeerib see ka Google Tag Manageri tegevuse.

Google Maps Places

Kasutame oma veebisaidil Google Places API-d, mis on Google LLC (Google) teenus. Selle abil täidetakse automaatselt aadress, mille sisestamist on alustatud, või kuvatakse aadressisoovitus. See aitab vältida vigu tellimuste vm vormistamisel. Lisateavet Google'i isikuandmete töötlemise eesmärgi ja ulatuse ning andmete privaatsuse tagamise kohta leiate Google'i privaatsusavaldusest: https://policies.google.com/privacy?hl=est.

Teenuste Google Maps / Google Earth siduvad kasutustingimused leiate:

https://www.google.com/intl/fi/help/terms_maps.html.

Kolmanda osapoole teave: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Bloomreach CDXP

BAUHAUSi e-poe klienditeeninduse optimeerimiseks kasutatakse tarkvara Bloomreach CDXP. Seda teenust kasutatakse turunduse ning reklaamide suunamise eesmärgil. Bloomreach kasutab küpsiseid, et jälgida analüütilistel eesmärkidel veebisaidi külastusi ning pakkuda klientidele personaalselt suunatud teenuseid ning taasturundust. See tähendab, et meie veebisaiti külastanud kasutajad võivad tulevikus näha selle veebisaidi teenuste reklaame teistel külastatavatel saitidel, näiteks Facebookis. Lisateavet Bloomreachi küpsiste nimede ja aegumise kohta leiate aadressilt: https://docs.exponea.com/docs/cookies-storage.

Krediidikontroll PLUS CARD klientidele ostuarve peale ostmise aktiveerimiseks

Ettevõtjatest BAUHAUS PLUS CARD omanikele ostuarve peale ostmise funktsiooni aktiveerimiseks viime me läbi krediidikontrolli (eeltegevusena). Me edastame teie firma nime, aadressi ja registrikoodi alljärgnevatele teenusepakkujatele, kellelt saame krediiditeavet teie eelneva maksekäitumise kohta ja maksejõuetuse tõenäosuse hinnangu, mis põhineb matemaatilistel ja statistilistel meetoditel, kus kasutatakse nii aadressiandmeid (skooring) kui ka teie aadressi kontrollimise andmeid (tarnekindluse kontroll). Teenusepakkuja, kes krediidikontrolli läbi viib, võib samuti kontrollida informatsiooni selle kohta, kes on vastavalt krediidikontrollile ettevõttes vastutavad isikud. Krediidikontrolli pakkujad on välja toodud alljärgnevalt:

Creditinfo Eesti AS – Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia.

Manuaalse krediidikontrolli tulemusel võib selguda, et ei ole võimalik ostuarvelduse funktsiooni pakkuda. Krediidikontroll on vajalik nende kaupade korral, mis saadetakse/võetakse kohe kaasa veel enne, kui ostuarve summa on laekunud.

PLUS CARD klientide pangaandmed

PLUS CARD klientide pangaandmeid töödeldakse BAUHAUS PLUS CARD lepingu sõlmimiseks.

Reklaam / uudiskirjad

Andmete töötlemine reklaami eesmärgil

Me kasutame teie andmeid ainult BAUHAUSi omaenda reklaami eesmärgil.

Me soovime teid teavitada uutest toodetest, meie teenustest ja sündmustest. Samuti kasutame me teie andmeid nende toodete, teenuste ja sündmuste soovitamiseks, mis teile oma ostude põhjal huvi võiks pakkuda. Ostuajaloo hindamine ja olemasolevatele klientidele reklaamide saatmine posti või elektronposti teel toimub nende õigustatud huve arvestades, ainult BAUHAUSi toodete ja teenuste puhul. Elektronkirjade saatmine toimub ainult teie nõusolekul, mille te võite igal ajal tulevikku suunatult tagasi võtta elektronkirja teel: andmekaitse@bauhaus.fi.

Uudiskirju saadetakse teile ainult eraldi nõusoleku alusel.

Märkus: rohkem informatsiooni oma õiguste kohta leiate pealkirja alt: „ Andmesubjektide õigused“.

Isikuandmete töötlejad

Meie klientide isikuandmeid töötlevad ainult BAUHAUSi töötajad, kellele see on vajalik nende tööülesannete täitmiseks.

Seadusega lubatud ja minimaalses ulatuses töötlevad kliendi isikuandmeid ka BAUHAUSi alltöövõtjad ja partnerid, keda kasutatakse mitmesuguste teenuste ja tööde osutamiseks. Andmetöötluse tehnilise või operatiivse rakendamise tõttu liigub osa andmeid BAUHAUSi alltöövõtjale või partnerile erinevate süsteemsete liidestuste kaudu. Isikuandmete töötlemist esineb järgmistes kategooriates:

 • Teised BAUHAUSi ettevõtted; vastavalt oma rahvusvahelisele iseloomule on meil teie isikuandmeid vaja jagada meie grupi ettevõtetega, seda tehakse ainult „vaja teada“ alusel.
 • Postiteenuste pakkujad, ekspediitorid, saatmisteenuse pakkujad, failide/andmekandjate hävitamise teenuse pakkujad.
 • IT-teenuste pakkujad hoolduse ja tarkvara hoolduse kontekstis.
 • Krediidihinnangu teenuse pakkujad, kogumine ja dialoogiturundus.
 • asutused nagu politsei või maksuamet
 • statistika kogumise partnerid
 • tootesoovituse ja isikupärastamiseg seotud partnerid
 • otsepostituse turunduse sidusettevõtted

Valime meie nimel andmeid töötlevaid partnereid hoolikalt. Need võivad asuda ka väljaspool Eestit, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Ka sellisel juhul tagame, et teie isikuandmed oleksid õigusaktidega sätestatud korras kaitstud.

BAUHAUS on kohustatud andma teavet oma klientide ja teenuse kasutajate kohta, seadusega nõutavas ulatuses, teavet taotlevale ametiasutusele, nt Statistikaamet, andmekaitsevolinik, politsei, hädaabiteenuse asutused ja muudel seadusega või pädeva ametiasutuse otsusega sätestatud alustel.

Andmete säilitamise tähtajad

Me säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see vajalik andmete kogumisel määratud (sh Privaatsusteates välja toodud) eesmärkide täitmiseks või kuni seadus meid selleks kohustab. Alljärgnevalt on toodud mõned näited meie isikuandmete säilitamise põhimõtete kohta. See nimekiri ei ole täielik ning üksikasjalikumat informatsiooni on teil võimalik saada siis, kui saadate meile asjakohase järelpärimise.

1 kuu – turvakaamerate salvestised;

3 kuud - potentsiaalsed kliendid, kes on saatnud päringuid, kuid ei ole esitanud tellimust;

12 kuud - pakkumised ilma kliendi tellimuseta;

3 aastat - andmed, mis on vajalikud nõuete esitamiseks või enda kaitsmiseks potentsiaalsete nõuete puhul (üldine aegumistähtaeg lepingulistele nõuetele), nt lepingud ja tellimused;

7 aastat - raamatupidamisdokumendid, nt arved, lepingud.

Säilitamisperiood algab selle kalendriaasta lõpus, mil pakkumine tehti või leping täideti/lõpetati.

Andmesubjektide õigused

Teie õigused andmesubjektina on BAUHAUSi poolt täielikult garanteeritud.

Vastuväited reklaamile

Te võite esitada vastuväiteid sellele, et teie andmeid kasutatakse kaubanduslikel eesmärkidel ilma, et tekiks mistahes muid kulusid peale saatekulude põhitariifide alusel. Selleks eesmärgiks on kasutatav järgnev kontakt: andmekaitse@bauhaus.fi.

Nõusoleku tagasivõtmine

Te võite oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta (see ei puuduta tagasiulatuvalt juba toimunud andmetöötlust). Sama kehtib juhul, kui olete esitanud vastuväited isikuandmete edasisele töötlemisele oma kliendikontol BAUHAUSi e-poes.

Vastuväidete esitamise õigus

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele igal ajal, põhjusel, mis tulenevad teie konkreetsest olukorrast ja mida tehakse alljärgnevate sätete alusel:

• Töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või sellise avaliku huvi teostamiseks, mis on tehtud ülesandeks selle eest vastutavale isikule;

• Töötlemine on vajalik BAUHAUSi või kolmanda osapoole õigustatud huvide elluviimiseks (välja arvatud juhul, kui kõnealused huvid on tühistatud andmesubjekti huvide või põhiõiguste ja -vabaduste alusel, mida isikuandmete kaitse nõuab, eriti kui andmesubjektiks on laps).

Sellisel juhul: kui te esitate vastuväite, ei töötle me kauem teie isikuandmeid, kui me just ei suuda esitada kaalukaid põhjuseid töötlemise jätkamiseks, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused või et töötlemine on vajalik õigusnõuete esitamiseks, rakendamiseks ja kaitsmiseks. Samuti rakendatakse seda profileerimise puhul samade sätete alusel.

Õigus andmetega tutvuda

Teil on igal ajal õigus esitada taotlus, et tutvuda oma isikuandmetega, mis meil teie kohta on. Sellele lisaks on teil õigus saada teavet andmete töötlemise eesmärkide ja säilitamise tingimuste kohta. Te võite oma isikuandmetega tutvuda BAUHAUSis eelpool mainitud kontaktandmeid kasutades. Selleks, et seda informatsiooni saada, peate te end eelnevalt korralikult autentima ja esitama meile vastava taotluse. Me vastame teie päringule 30 päeva jooksul.

Õigus isikuandmeid parandada

Kui te olete oma andmete uuesti üle vaatamisel avastanud ebaõiged andmed või on teie isikuandmed vahepeal muutunud, võite te neid alati muuta lasta, pöördudes BAUHAUSi poole ülaltoodud kontaktandmeid kasutades.

Õigus andmete kustutamisele

Õigus andmete kustutamisele ei ole absoluutne „õigus olla unustatud“. Andmesubjektidel on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist ja takistada nende töötlemist, näiteks siis, kui isikuandmed ei ole enam vajalikud selle eesmärgi täitmiseks, milleks neid algselt koguti/töödeldi; kui andmesubjekt võtab nõusoleku tagasi ja töötlemiseks ei ole muud õiguslikku alust; kui andmesubjekt esitab vastuväiteid töötlemisele ja pole olemas ülekaalukat õigustatud huvi töötlemise jätkamiseks.

Õigus oma isikuandmete töötlemist piirata.

Teatud juhtudel on teil valikuvõimalus oma isikuandmete töötlemist piirata. Seda õigust saab rakendada ainult alljärgnevatel juhtudel:

• Andmete õigsuse kontrollimiseks, kui te olete nende täpsuse vaidlustanud;

• Ebaseadusliku andmetöötluse fikseerimiseks;

• Kui te olete esitanud vastuväite meie õigustatud huvil põhineva andmetöötluse osas ja soovite kõnealuste andmete töötlemise piiramist seni, kuni on tehtud otsus.

Palun pange tähele, et töötlemise piiramine võib osadel juhtudel tuua kaasa meie teenuste kasutamise ajutise peatamise.

Õigus andmete ülekantavusele

Te võite paluda meil oma andmed kas endale või otse teisele teenusepakkujale masinloetavas vormingus üle kanda, kui nimetatud teine teenusepakkuja on võimeline andmeid sellises vormingus vastu võtma. Palun pange tähele, et õigus andmete ülekantavusele eksisteerib juhul kui:

• kõnealused isikuandmed on teie poolt meile esitatud;

• need on andmed, mida töötleme lepingu täitmiseks või teie nõusoleku alusel ning ainult automatiseeritult.

Juhul kui käesolevat õigust kasutatakse, peame me võtma arvesse ka kolmandate isikute privaatsusõigused.

Õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

Juhul kui te olete arvamusel, et teie isikuandmetega on ümber käidud hoolimatult, vastupidiselt selle Privaatsusteate sisule või Isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatule, võite te meid sellest alati teavitada: andmekaitse@bauhaus.fi, tel. +372 602 9200
Teil on alati õigus pöörduda oma isikuandmete ja privaatsuse kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Kontaktid: Kuidas ma oma eelpool loetletud õigusi kasutada saan?

Selleks, et oma õigusi kasutada, võite võtta ühendust kas BAUHAUSi klienditeenindusega: andmekaitse@bauhaus.fi, telefon: +372 602 9200, andmekaitse koordinaatoriga (vt. eespool) või vastutava isikuga (vt. eespool).

Me menetleme teie päringuid tasuta ja õiguslikke nõudeid järgides ning teavitame teid meetmetest, mis oleme kasutusele võtnud.

Videovalve

Me kasutame videovalvet kõikides BAUHAUSi kaubamajades ja parkimisplatsidel oma vara ning inimeste (kliendid ja töötajad) kaitseks. Valvekaamerad on paigaldatud sellisel viisil, et nende jälgimisalasse jäävad nii kaubamajade parkimisplatsid, siseruumid kui ka avalikud töötajate ruumid. Videovalve põhitingimused on järgmised:

● Videokaamerate kasutamise seaduslik alus - BAUHAUSi õigustatud huvi

● Valvesüsteemi lühikirjeldus – nii statsionaarsed kui pöörlevad kaamerad, reaalajas suumimisvõimalusega, ilma helisalvestuseta

● Kellega võidakse lindistusi jagada – Politsei- ja Piirivalveamet

● Kellel on ligipääs valvesüsteemile ja lindistustele – turvatöötjad ja kaupluse juhtkond

● Kui kaua lindistusi alles hoitakse – 1 kuu

● Valveperiood – ööpäevaringselt

● Valve liik – reaalajas ja salvestised

● Meetmed, mis on valvekaamerate poolt kogutud andmete kaitsmiseks kasutusele võetud – [lindistused asuvad turvaruumis, mis on lukustatud ja kuhu pääsevad ainult eespool nimetatud isikud]

● Kuidas saada teie kohta kogutud informatsiooni – juhul kui teil on mingil põhjusel vaja teada, kas ja missugust informatsiooni teie kohta videovalve abil on kogutud, võtke palun meiega ühendust: andmekaitse@bauhaus.fi, Tel: +372 602 9200. Kui te päringu teete, arvestage palun sellega, et me hoiame salvestisi ainult 1 kuu jooksul ja teiste isikute privaatsuse kaitsmiseks peame me nad lindistustel tegema tuvastamatuks, mis tähendab seda, et me ei saa teha salvestisi kättesaadavaks koheselt.

Küpsiste kasutamine

Meie veebilehe kasutamise hõlbustamiseks kasutame „küpsiseid“. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida teie veebilehitseja säilitab teie arvuti kõvakettal ja mis on kasulikud meie veebilehe kasutamisel. Me kasutame küpsiseid selleks, et saada paremini aru, kuidas meie veebilehte kasutatakse ja võimaldada teile paremat navigatsiooni. Samuti võimaldavad küpsised meil näha, kas te olete meie veebilehte varem kasutanud või olete uus külastaja. Küpsised, mida meie kasutame, ei säilita teie isikuandmeid. Juhul kui te ei soovi küpsiseid vastu võtta, palun seadistage oma interneti brauser sellele vastavalt.

Uuendamine ja muutmine

Privaatsusteadet võidakse aeg-ajalt kohandada vastavalt tegelikele asjaoludele ja õiguslikule olukorrale. Palun kontrollige Privaatsusteate värskeimat versiooni www.bauhaus.ee/andmekaitse. Palume teil tutvuda käesoleva privaatsusteatega alati, kui ostate meie tooteid või kasutad meie teenuseid, et olla kindel selles, et teie info Privaatsusteate sisu kohta on ajakohane.

Seisuga: 26/08/2021
Versioon: 1.3

Vali kaubamajad Jätka ostmist
Lasnamäe Vali Valitud
Tähesaju tee 8 13917 Tallinn +3726029200 E - R 08:00 - 20:00
L 09:00 - 19:00
P 09:00 - 17:00
info.lasnamae@bauhaus.ee
Juhised Lisainfo
Rocca al Mare Vali Valitud
Kaeravälja tn 3 13516 Tallinn +3726029400 E - R 08:00 - 20:00
L 09:00 - 19:00
P 09:00 - 17:00
info.rocca@bauhaus.ee
Juhised Lisainfo